Case

Eksperiment Digital Levendegørelse er et projekt iværksat af Meaning Making Experience. Formålet er at undersøge, hvordan man ved hjælp af digitale hjælpemidler kan iscenesætte og levendegøre museernes frilandshuse.

Eksperimentet består af tre heldagsworkshops, hvor museumsansatte, forskere, scenografer og digitale eksperter mødes og udvikler sammen.
Eksperiment Digital Levendegørelse sætter fokus på, hvordan museer kan bruge digitale elementer til at levendegøre og iscenesætte frilandshuse som fx historiske gårde, arbejderboliger og vikingehuse.

Frilandshuse er museale genstande, der bevares som en del af kulturarven. At bygningerne er genstande i sig selv giver særlige udfordringer for formidlingen. Der er tradition for, at frilandshuse levendegøres i højsæsonen, hvor frivillige eller professionelle indtager bygningerne og bringer en svunden tid til live gennem genopførsel af historiske scenarier eller bosættelser. Men uden for højsæson kan bygningerne have svært ved at formidle sig selv og dermed leve op til de besøgendes forventninger. Der er desuden grænser for, hvor meget formidlingen kan gribe ind i de fysiske rum, netop fordi de er genstande i sig selv. Plancher eller skærme på væggene går ikke. Det er i denne problemstilling, at det digitale kan spille en væsentlig rolle.

Deltagerne i Eksperimentet vil undersøge, hvordan digitale elementer som fx lyd, lys og video kan bringes i spil med respekt for bygningerne som historisk genstand. Eksperimentet er et udviklings- og modningsforløb, som vil munde ud i en række konkrete konceptbeskrivelser.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s